Orta Kulakta Sıvı Birikimi (Seröz / Efüzyonlu Otitis Media)

 

Orta Kulakta Sıvı Birikimi (Seröz / Efüzyonlu Otitis Media)

Orta Kulakta Sıvı Birikimi (Seröz / Efüzyonlu Otitis Media)Efüzyonlu otitis media (EOM ya da OME) orta kulak boşluğunda içinde enfeksiyon belirtileri olmaksızın sıvı koleksiyonu olması anlamında kullanılmaktadır. Bu duruma ayrıca seröz veya sekretuar otitis media

(SOM) da denir. Bu sıvı, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ya da üst solunum yolu enfeksiyonu sonucunda orta kulakta birikebilir. SOM’ de sıvı genellikle 4 ila 6 hafta içinde kendiliğinden düzelir, yani

genellikle kendiliğinden iyileşir. Ancak, bazı durumlarda sıvı daha uzun bir süre devam ederse geçici işitme azalmasına neden olabilir veya sıvı enfekte olarak akut otitis mediaya (akut orta kulak

iltihabına) neden olabilir.

SOM ya da Efüzyonlu otitis media (EOM) İçin Risk Faktörleri

۞ Soğuk ortamda yaşamak
۞ Çocuğun kreş ortamında bulunması
۞ Sırtüstü yatarken biberonla beslenmek
۞ Geniz eti büyümesi
۞ Burun tıkanıklıklarına yol açabilen soğuk algınlığı veya alerji durumlar.
۞ Sigara dumanına maruz kalmak
۞ Ufak bebeklerde anne sütü ile beslenmeme
۞ Kulak enfeksiyonları Tarihi
۞ Kraniyofasiyal anormallikler (ör. yarık damak ve yarık dudak)
۞ Bağışıklık sistemini etkileyebilen bir hastalık ya da durumun bulunması

SOM ya da Efüzyonlu Otitis Media (EOM) Belirtileri

SOM belirtileri akut orta kulak iltihabına göre daha az belirgindir. Özellikle ufak bebeklerde, aileler bu belirtileri fark etmeyebilir.

Aşağıdakiler EOM' nin en yaygın belirtileridir:

۞ İşitme azlığı
۞ Kulakları kurcalamaya çalışmak
۞ Gecikmiş konuşma gelişimi
۞ Okul çağındaki çocuklarda sinirlilik ve karekter değişiklikleri görülebilir

Çocuktaki 3 aydan daha uzun süre bu durum devam eder ve işitme konuşma gelişiminde azalma veya okul performansında etkilenme gibi bir endişe ortaya çıkarsa, çocuğun başvuru anında kulak zarında çökme

cepleri (retraksiyon cepleri) ortaya çıkmışsa kulak tüpü (miringotomi tüpleri) yerleştirilmesini önerebilir. Kulak zarı miringotomi olarak adlandırılan bir cerrahi prosedür yoluyla çizilir ve bu tüpler

yerleştirilir. Yerleştirilecek olan tüplerin çeşit - boyutu ve ne kadar süre kalacağı, hastanın işitme seviyesine, zarın durumuna ve aspire edilen orta kulak sıvısın yapısına göre değişir. Kulak tüplerin

yerleştirilmesi orta kulak boşluğunun havalandırılmasını ve negatif basınç altında olan kulak zarının daha geriye çekilmesini engeller. Kulak zarına tüp takılmasının yanında geniz eti ameliyatı yapılmasının

hastalığın tekrarlamasını engellemede çok faydalı olduğu saptanmıştır. Bu nedenle kulak tüpü ameliyatları ile birlikte genellikle geniz eti ameliyatları da yapılmaktadır.

Ayrintili bilgileri asagidaki linklerde bulabilirsiniz:

- http://www.kulakburunbogaz.info/Orta-Kulakta-Sivi-Birikimi-Seroz-Otitis-Media.html
- https://www.youtube.com/watch?v=jiC7U7Q1KzM
- https://www.youtube.com/watch?v=oq3PzQX6aZI
- http://www.bademcik.ameliyati.info/Bademcik-Geniz-Eti-Kulak-Tupu-Ameliyati.html