Nazofarenks Tümörlerinin Evrelendirilmesi

 

 

Nazofarenks Kanseri Evreleme sistemi, klinik ve radyolojik değerlendirmiye göre yapılmaktadır.


 

 

 

Bu evreleme sistemi:

 

Evre I: nazofarenkse sınırlı tümör

Evre II: nazofarenkse sınırlı tümör veya sınırlı boyuna (lenf) yayılımı olan hastalık

Evre III: boyun hastalığı olmayan büyük bir tümör veya bilateral boyun hastalığı

Evre IV: intrakraniyal (kafa içi) veya infratemporal yayılım, boyuna geniş yayılmış hastalık, ya da herhangi bir uzak organ metastazı olması

 

Çoğu hasta Evre III veya IV hastalık ile başvururlar.

 

Nazofarenks Tümörlerinin Sınıflandırılması >>

Nazofarenks Tümörlerinin Evrelendirilmesi >>

Nazofarenks Kanseri Belirtileri >>

Nazofarenks Kanseri Nedenleri >>

Nazofarenks Kanseri Tanısı Nasıl Konulur? >>

Nazofarenks Kanseri Tedavisi >>