Nazofarenks Kanseri Nedenleri

 

 

Nazofarenks kanserinde aşağıdaki nedenler suçlanmaktadır:

 

 


 

 

 

 

- EBV (Epstein-Barr virüsü) Enfeksiyonu

 

Nazofarenks kanserine neden olabilecek en önemli etyolojik faktör olarak görülmektedir.Nazofarenks kanserleri içerisinde özellikle tip 2 ve 3 te viral DNA ile birlikte, nükleer antijen tespiti, EBV' nin epitel hücreleri enfekte edebilir olduğunu ortaya koymuştur ve kanserojen dönüşüm ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun dışında EBV DNA düzeyleri ile tedaviye yanıt arasında ilişki olduğu ve prognozun bağımsız bir göstergesi olabileceği vurgulanmaktadır.

 

- Genetik Yatkınlık

- Gıda Tüketimi İle İlgili Faftörler:

 

Kanserojen uçucu nitrozaminler içeren gıdaları ve tuzlu balık tüketmek.

 

Nazofarenks Tümörlerinin Sınıflandırılması >>

Nazofarenks Tümörlerinin Evrelendirilmesi >>

Nazofarenks Kanseri Belirtileri >>

Nazofarenks Kanseri Nedenleri >>

Nazofarenks Kanseri Tanısı Nasıl Konulur? >>

Nazofarenks Kanseri Tedavisi >>