Burun Polipleri Gelişmesi İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Burun içerisini döşeyen mukozada kronik inflamasyon ile sonuçlanabilen bir hastalığı, kronik sinüzit ve allerjik riniti olan bireylerde burun içerisinde polip gelimesi riski normal bireylere göre daha yüksektir.

Nazal polip gelişimine neden olabilen hastalık ve durumlar aşağıdaki gibi özetlenilebilir:

- Aspirin duyarlılığı - Aspirin veya diğer NSAİİ (non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar) kullanılması durumunda alerjik reaksiyon gelişen insanlarda polip gelişme olasılığı daha yüksektir.

- Astım - Astım hastalarda burun polipleri gelişimine daha yatkındır.

- Alerjik fungal sinüzit – Solunan havadaki mantara alerjik reaksiyon gelişebileceği için burunda polip gelişme riski artabilir

- Rinit - Saman nezlesi (allerjik rinit) dahil.

- Kistik fibrozis - Karaciğer, akciğer, pankreas ve bağırsak gibi organlarda etkileyen kronik bir hastalıktır.

- Churg-Strauss sendromu - Kan damarlarının iltihabı ile sonuçlanır.

- Yaş - Burun polipleri, 40 yaş ve üzeri insanlar arasında daha yaygındır.

- Genetik – Yeni yapılan araştırmalarda ailesinde burun polibi olan hastaların burunlarında polip gelişmesi ihtimali normal insanlara göre daha yüksektir

Polip oluşumu ile ilişkili diğer bazı hastalıklar:

 

- Kartagener sendromu

- Young sendromu

- Mastositoz

- Kromun bazı formları maruz kalma da nazal polipler ve ilişkili hastalıklara neden olabilir.

 

Nazal polip nedenleri

Yukarıdaki fotoğrafta, burun boşluğunu tama yakın dolduran, burun polipleri (nazal polipler / nazal polipozis) görülmektedir.

 

Nazal Polipler Nasıl Ortaya Çıkarlar? >>

Burun Polipleri Gelişmesi İçin Risk Faktörleri Nelerdir? >>

Nazal Polip Gelişimi Engellenebilir mi? >>

Nazal Polip Belirtileri Nelerdir? >>

Burun Poliplerinin Tanısı Nasıl Konulur? >>

Nazal Polip Tedavisi >>