Kulak Ventilasyon Tüpü Çıkarılması

 

Kronik seröz otitis media tanısı konulan ve kulak zarına daha önceden ventilasyon tüpü (1.14 mm çapında T tüp) yerleştirilen hastanın, kulak zarından tüpün çıkarılması izlenmektedir.