Koku Alma Bozuklukları Tanısı Nasıl Konulur

 

 

Koku alma ile ilgili bozuklukların miktarını objektif olarak ölçebilen testler yetersizdir. Hemen hemen tüm koku testleri subjektiftir.

 

Koku alma bozukluğu tanısı için aşağıdakilere dikkat edilmektedir:

 

 

 

 

 

Hastanın öyküsünde:

 

- Koku alma bozukluğunun başlangıç zamanı

- Koku alma bozukluğuna neden olabilecek travma, üst solunum yolu enfeksiyonu ve ilaç kullanımı gibi risk faktörleri sorgulanır

 

Hastanın muayenesinde:

 

- Burun tıkanıklığında neden olabilecek kıkırdak eğriliği (septum deviasyonu), konka hipertrofisi, burun polibi, allerjik rinit, kitle ve tümöral lezyonlar araştırılır

 

Tanıya yardımcı olabilecek görüntüleme yöntemi olarak:

 

- Bilgisayarlı Tomografi

- MRG istenilebilir

 

Bunların dışında her bir burun deliğine yönelik aşağıdaki koku testleri uygulanabilir:

 

- Dilüsyon testleri

- Olfaktör Spektrogram

- Butanol Eşik Testi

- Koku diskriminasyon testi

- Koku algılama testi

- Koku tanıma testi

- Koku identifikasyon testi

- Elektro-olfaktografi

- Uyarılmış olfaktör potansiyeller (Bu testte, kokulu maddenin koklatılmasıyla ortaya çıkan beyin sapı potansiyelleri, elektroensefalografide ölçülür. Koku bozukluğunun araştırılmasında “objektif test” olarak kullanılabileceği savunulmaktadır)

 

Burun içersindeki koku alanı (alfaktör alan) mukozası biyopsisi nadiren gerekmektedir.

 

Olfaktör Alan (Koku Alanı / Olfactory Region / Regio Olfactoria) >>

Koku Alma Bozukluğu Nedenleri >>

Koku Alma Bozuklukları Tanısı Nasıl Konulur >>

Koku Alma Bozuklukları Tedavisi >>