Kıkırdak Şekillendirme İle Kepçe Kulak Ameliyatı (Modifiye Teknik Kepçe Kulak Ameliyatı)

 

Kıkırdak Şekillendirme İle Kepçe Kulak Ameliyatı (Modifiye Teknik Kepçe Kulak Ameliyatı)

Kulak kepçesinin dışarıya doğru açılı ve belirgin olması anlamına gelen deformite kepçe kulak deformitesi olarak tanımlanmaktadır. Kafatası ve yüz bölgesinde en sık görülen doğumsal anomalilerden olmasına rağmen, tanım olarak literatürde net bir görüş birliği yoktur.

Kepçe kulak deformitelerinin yaklaşık üçte ikisi doğumdan hemen sonra fark edilir. Kalan üçte biri ise üç ay içerisinde; bebeğin başının şekli değiştikçe ve kulak kıkırdağının sertleşmeye başlamasıyla farkedilir.

Modifiye Teknik, kıkırdak şekillendirilmesi yoluyla, kalıcı ve doğal bir kulak kepçesi elde etmek için tanımlanmıştır. Her bir kulağa yönelik farklı modifiye teknikler tanımlanabilir. Dikiş yöntemindeki kalıcı dikişlere bağlı doku reaksiyonları olabilmesi ve dikişin atmasına bağlı kepçe kulak deformitesinin yeniden ortaya çıkması gibi riskleri ortadan kaldırılabilmesi, yeni oluşturulan kulak kıvrımlarının yuvarlak ve doğal görünümde olması gibi temel amaçları mevcuttur. Diğer teknikler gibi lolak anestezi altında yapılabilmektedir.

Kepçe kulak düzeltme ameliyatları arasında dikiş tekniklerinden en çok bilineni Mustardé`in “matris sütür” tekniğidir. Matris sütur tekniği çok basit ve pratik bir yöntem gibi tanımlansa da; kalıcı dikişlere bağlı doku reaksiyonları ortaya çıkabbilmekte ve kendiliğinden ya da basit bir travma sonrası atılan ipin yerinden oynaması sonucu kepçe kulak deformitesi yeniden ortaya çıkabilmektedir. Kulak kıkırdağına müdahele etmeksizin sadece emilmeyen (kalıcı) dikişlerin atılmasının; dikiş reaksiyonlarına, ipliklerin ciltten çıkabilmesine, yeterli kıvrım oluşturulamamasına neden olabildiğini savunan yazarlar bulunmaktadır.

Pitanguy Tekniği, Özellikle konkal kartİlaj fazlağında, konkal çıkurun derinliğini azaltmak ve kulak kepçesini kafatasına doğru yaklaştırmak amacıyla uygulanır.

Konka Mastoid Dikiş Tekniği, Furnas tarafından tanımlanmış olan bu teknikte, kulak kepçesi arkasına insizyon yapılır, diseksiyona devam edilerek ve konkal kıkırdağın arka yüzü ve mastoid alan görünür hale getirilir. Kulak arkasındaki mastoid kemik üzerinde yer alan periost ile konkal kıkırdak arasına kalıcı dikişler atılarak kulak kepçesi içe ve arkaya çekilir.

Ameliyat Video Açıklamaları

- İşlem öncesi, lokal anestezik ilaçlar, dental enjektör ya da insülin iğneleri ile kulak kepçesi arkasına, kulak kepçesinin arka ve ön yüzündeki alanlara enjekte edilir.
- Kulak kepçesi arkasına insizyon yapılır, diseksiyona devam edilerek ve konkal kıkırdağın arka yüzü görünür hale getirilir. İşlem esnasında, elipsoid cilt alanları da çıkartılabilir.
- Yeniden oluşturulacak antielikal açının yeri, ince enjektör iğneleri ile işaretlenilir.
- Yeniden kıvrım oluşturulacak olan alanların üzerine inziyon yapılır ve insizyonlar arasında kalan kıkırdak adacıklarının ön kısımları kenar bölgelerinden cilltten ayrılarak diseke edilir.
- Emilebilen dikiş materyalleri kullanılarak geriye doğru katlantı oluşturmak üzere dikilir. Aslında elipsoid kıkırdak adacıkları şeklinde ayrı ayrı da oluşturulabilir. Bu teknikte doğal bir açı elde edilir. Kalıcı dikiş kullanılması zorunlu değildir.
- Yine emilebilen dikişlerle cilt insizyonu dikilebilir. İşlem sonrası kulak kepçesi alçıya alınarak baskılı sargı uygulanır.

Kepçe kulak ameliyatı hakkında birçok bilgiyi aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz:

http://www.kulakburunbogaz.info/Kepce-Kulak.html
http://www.kulakburunbogaz.info/Modifiye-Teknik.html
http://www.kulakburunbogaz.info/Mustarde-Teknigi.html
http://www.kulakburunbogaz.info/Pitanguy-Teknigi.html
http://www.kulakburunbogaz.info/Konka-Mastoid-Dikis-Teknigi.html
http://www.kulakburunbogaz.info/Kepce-Kulak-En-Iyi-Teknik.html
http://www.kulakburunbogaz.info/Kepce-Kulak-Ameliyati-Sonrasi.html
http://www.kulakburunbogaz.info/Kepce-Kulak-Ameliyati-Riskleri.html
http://www.kulakburunbogaz.info/Kulaginizi-Saklamayin.html
http://www.kulakburunbogaz.info/Kepce-Kulak-Estetigi-Fiyati.html
http://www.kulakburunbogaz.info/Kepce-Kulak-Psikolojik-Sorunlar.html