Gırtlak Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

 

Gırtlak kanseri tanısı, hastanın şikayetlerinin sorgulanmasının ardından yapılan endoskopik gırtlak muayenesi ve göğüs röntgeni, BT veya MR taramaları ve doku biyopsisi sonrasında konulmaktadır.

 

Gırtlağın endoskopik muayenesi harcinde yapılan görüntüleme yöntemleri, metastatik hastalık,eş zamanlı ikinci primer kanser hastalığını taramak amacıyla sistematik bir inceleme için yapılmaktadır.

Kanser şüphesi varsa biyopsi genellikle genel anestezi altında yapılır. Biyopsinin patolojik incelemesi, kanser tipinin ve derecesinin histolojik olarak saptanmasını sağlamaktadır. Lezyonun küçük ve iyi lokalize (örneğin sadece bir ses teline sınırlı birkaç milimetrelik kanser alanı) olması durumunda, hem tanı hem de tedavi amaçlı lezyon eksizyonu yapılabilir. Bu durumda, patolog hem tanıyı doğrulamak hem de cerrahi sınırın tümörsüz olması konusunda bilgi verecektir..

Küçük ses teli tümörlerinde daha ileri görüntüleme yöntemleri gereksiz olabilir. Çoğu durumda, tümör evrelemesi amacıyla baş ve boyun bölgesinde tarama ile tamamlanır.

 

Gırtlak (Larenks / Larinks) Anatomisi >>

Gırtlak Kanseri Nedir? >>

Gırtlak Kanseri İçin Risk Faktörleri >>

Gırtlak Kanseri Belirtileri >>

Gırtlak Kanseri Sıklığı >>

Gırtlak Kanseri Tanısı Nasıl Konulur? >>

Gırtlak Kanseri Tedavisi >>