Gırtlak Kanseri İçin Risk Faktörleri

Sigara, gırtlak kanseri için en önemli risk faktörüdür. Gırtlak kanserinden ölüm riski,ağır sigara içen hastalarda, içmeyenlere göre 20 kat daha yüksektir. Kronik alkol tüketimi de diğer ömeli bir risk faktörüdür. Alkol ve sigara kombine edildiğinde, bu iki faktörün sinerjik bir etkiye sahip olduğu görünmektedir. Son yıllarda oldukça popülerlik kazanan larengofarengeal reflü de risk faktörleri arasında yer almaktadır. Sigaranın alkolle birlikte kullanımı özellikle supraglottik kanser gelişiminde sinerjistik etki yapar. Daha az ilişkilendirilmiş olsa da; düşük sosyoekonomik durum, erkek cinsiyet ve 55 yaşın üzerinde olunması da diğer risk faktörleridir.

Cinsel yolla bulaşan bir virüs olan Human Papilloma Virus (HPV)' nin ağız ve gırtlak kanserlerinde sıklığı giderek artan bir ilave risk faktörü olarak bildirilmiştir. HPV' nin önümüzdeki 20 yıl içerisinde ağız ve gırtlak kanseri risk faktörleri arasında en sık neden olabileceği vurgulanmaktadır. Bu virüsün baş boyun kanserlerinde rolü olabileceği için rahim kanserine karşı üretilen HPV aşısının, erkek çocuklarda yapılması gerektiği savunulmaktadır.

 

Yukarıdaki fotoğrafta, HPV virüsüne bağlı olarak ortaya çıkan, sağ ses telinin hemen hemen tamamını kaplan, larinks papillomu görülmektedir. Eksizyon haricinde interferon tedavisi, lezyona cidofovir enjeksiyonu ya da ağızdan kullanılması tedavide kullanılabilir. Kür şansı düşüktür. %3-5 arasında kanserleşme riski olduğundan, hastanın yakın takibi planlanmış ve lazerle eksizyon önerilmiştir (Konu ile ilgili ayrıntılı olarak bilgi bulabileceğiniz kaynak: Recurrent Respiratory Papillomatosis). Konu ile ilgili kapsamlı diğer bir makale >> ​İnsan Papilloma Visürü (HPV), Korunma Yolları, Ağızda Viral Papillom ve Tedavisi

Baş ve boyun kanseri öyküsü olan hastalarda, baş, boyun, akciğer veya ikinci bir kanser gelişme riski daha fazladır (yaklaşık% 25). Bu hastaların önemli bir kısmında, solunum yolu ve akciğer epiteli eş zamanlı olarak alkol ve tütünün kronik kanserojen etkilerine maruz kalmıştır.

 

Gırtlak (Larenks / Larinks) Anatomisi >>

Gırtlak Kanseri Nedir? >>

Gırtlak Kanseri İçin Risk Faktörleri >>

Gırtlak Kanseri Belirtileri >>

Gırtlak Kanseri Sıklığı >>

Gırtlak Kanseri Tanısı Nasıl Konulur? >>

Gırtlak Kanseri Tedavisi >>