Gırtlak (Larenks / Larinks) Anatomisi

Gırtlak, boynun orta hattında ve ön kısmında yer alan, dil kökü ve nefes borusu (trakea) arasında uzanan, solunum, yutkunme ve en önemlisi konuşma esnasında sesin oluşturulması görevleri bulunan, kıkırdak, membran, ligament ve kas iskeletinden oluşmuş bir anatomik yapıdır.

 

Gırtlağın heriki yanında boynumuzdaki büyük damar yapıları bulunmaktadır. Erişkinde 4-6. omurların hizasında bulunan gırtlak, çocukluk döneminde ve kadınlarda biraz daha yüksek yerleşimlidir.

Gırtlak 3 çift ve 3 tek omak üzere toplam 9 kıkırdak yapısı içermektedir. Bunlar:

 

- Tiroid Kartilaj

- Krikoid Kartilaj

- Epiglottis

- Bir çift Aritenoid Kartilaj

- Bir çift Kornikulat Kartilaj

- Bir çift Kuneiform Kartilaj

 

Bunların haricinde larinks iskeletini oluşturan çeşitli membran, ligament ve kas grupları bulunmaktadır.

 

Gırtlak kendi içerisinde 3 bölüme ayrılır:

 

1. Üst bölüm (Supraglottis):

 

Epiglot, aritenoid kıkırdaklar ve ariepiglottik kıvrımlar ve yalancı ses telleri (ses tellerinin üzerindeki bölümler)

 

2. Orta bölüm (Glottis):

 

Ses tellerinin olduğu bölümdür. Gerçek ses telleri, ön ve arka komissürlerden oluşur.

 

3. Alt bölüm (Subglotttis):

 

Ses tellerinin altında kalan gırtlak bölümüdür.

 

Gırtlak (Larenks / Larinks) Anatomisi >>

Gırtlak Kanseri Nedir? >>

Gırtlak Kanseri İçin Risk Faktörleri >>

Gırtlak Kanseri Belirtileri >>

Gırtlak Kanseri Sıklığı >>

Gırtlak Kanseri Tanısı Nasıl Konulur? >>

Gırtlak Kanseri Tedavisi >>