Dudak Kanserinde Prognoz

Erken teşhis edildiğinde, dudak kanseri mükemmel bir prognoza sahiptir ve cerrahi tedavi ile tedavi edilebilir.

Erken evre kanserlerde 5 yıllık genel sağkalım oranı % 90' ın üzerinde olabilmektedir. Dudak kanserlerinin komşu lenf düğümlerine ve uzak bölgelere sıçraması nadir de olsa; hastalığın % 5-35 oranında tekrarlama olasılığı olduğu vurgulanmıştır. Özellikle kanserin sıçrama olasılığı olan lenf düğümlerinin dudak ameliyatı esnasında eş zamanlı çıkarılması durumunda bu olasılık yükselebilir. Hastalığa bağlı ölüm olasılığı özellikle büyük, ileri evre ya da tekrarlamış yassı epitel hücreli kanselerde yüksektir. Kanserin komşu lenf düğümlere yayılmış olması durumunda 5 yıllık sağkalım yaklaşık % 50' ye kadar düşmektedir.

Alt dudak kanserlerinde prognoz, üst dudak kanserlerine göre daha iyidir.

 

Dudak Anatomisi ve Dudağın Görevleri >>

Dudak Kanseri İçin Risk Faktörleri >>

Dudak Kanserinin Belirtileri >>

Dudak Kanserinde Prognoz >>

Dudak Kanseri Tedavisi >>

Dudak Kanseri İçin Alınabilecek Önlemler >>