Dudak Kanseri

Dudaklarda en sık olarak bazal hücreli kanser (BCC) ve skuamöz hücreli karsinom (SCC / Yassı Epitel Hücreli Karsinom / YEHCA) görülür. Alt dudaktaki tümörlerin %95’i iyi differansiye skuamöz hücreli karsinomdur. Bazal hücreli kanser ise daha çok üst dudakta görülür.

Dudak kanserlerinin çoğu, erken evrede görünür halde olduğundan kolayca saptanabilir ve tedavi edilebilir. Hastalar tarafından kolayca farkedilebilmelerinden dolayı genellikle erken evrede başarılı bir şekilde tedavi edilirler. Diğer baş boyun kanserlerindeki risk faktörlerine ilave olarak özellikle alt duak kanserlerindee güneş ışığında bulunan UV ışınları da suçlanmaktadır.

Alt dudak kanseri belirtileri, risk faktörleri, tedavisi, tedavi başarısı ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerde ulaşabilirisiniz.

 

Konu ile ilgili sizlere önerebileceğim yabancı kaynaklar:

Lip Cancer: Not Uncommon, Often Overlooked - SkinCancer.org | Oral cancer - Wikipedia, the free encyclopedia | Oral Cancer: Lip, Tongue, Cheek, Throat, and More Types | Lip Cancer — Diagnosis and Treatment Options at Mayo Clinic | Mouth cancer - MayoClinic.com | Oral Cancer: Symptoms, Causes, Treatments, and More

 

Dudak Anatomisi ve Dudağın Görevleri >>

Dudak Kanseri İçin Risk Faktörleri >>

Dudak Kanserinin Belirtileri >>

Dudak Kanserinde Prognoz >>

Dudak Kanseri Tedavisi >>

Dudak Kanseri İçin Alınabilecek Önlemler >>