Dudak Kanseri Tedavisi

Dudak kanserleri genellikle erken evrede saptandığından cerrahi tedavinin başarı sonuçları yüksektir. Ancak, büyük veya tekrarlayan kanserlerde (muhtemelen yetersiz ilk tedavi sonucu) lokal ve uzak yayılım riski yükselir.

Dudak kanseri tedavisinde en sık kullanılan yöntemler, cerrahi, radyasyon tedavisi ve kriyoterapi (sıvı azot ile dondurma) tedavisidir. Tedavi sonrası nüks oranı % 5-35 oranında değişebilir ve özellikle büyük ve lenf düğümlerine yayılmış olan kanserlerde 5 yıllık sağkalım oranları düşmektedir. Bu kanserlerin cerrahi tedavisi sonrasında kemoterapi ve radyoterapi birlikte kullanılabilmektedir.

 

Hastalığın yayılma durmuna göre, aşağıdaki tedavilerden biri veya birkaçı kullanılabilir:

 

- Cerrahi

 

Dudak kanserlerinde tedavi, 2 cm sağlam cerrahi sınır bırakılarak rezeksiyon ve tümörün yayılma olasılığının olduğu lenf düğümlerinin temizlenmesi şeklindedir. Diğer dudak kanserleri olan bazal hücreli karsinomda lokal eksizyon yeterli olurken yassı epitel hücreli kanserlerde boyun ve çene altına yönelik cerrahi de planlanmaktadır.

 

- Kemoterapi

 

Genellikle Cisplatin (Platinol), tek başına veya diğer ilaçlarla kombinasyon halinde kemoterapi tedavisis uygulanır

 

- Radyoterapi tedavisi

 

- Kanser hücrelerine yönelik antikorların kullanıldığı “Hedefe yönelik tedavi (Targeted therapy)

Dudak kanseri olan bazı insanlar umut verici yeni tedaviler ve tedavilerin okudu edildiği klinik katılabilir.

 

- Kriyoterapi (sıvı azot ile dondurma)

 

Dudak Anatomisi ve Dudağın Görevleri >>

Dudak Kanseri İçin Risk Faktörleri >>

Dudak Kanserinin Belirtileri >>

Dudak Kanserinde Prognoz >>

Dudak Kanseri Tedavisi >>

Dudak Kanseri İçin Alınabilecek Önlemler >>