Dil Kanseri – Prognoz (Hastalığın Seyri)

 

Erken tespit edildiği zaman, dil kanseri yüksek oranda tedavi edilebilir. Dil kanseri hastalığın evrelemesi, tümörün boyutu ve metastaz olup / olmamasına göre yapılır. Erken tanı ve erken tedavi, dil kanserinde tedavi başarısını arttıran en önemli prognostik faktördür. Erken evrede yakalan hastalarda 5 yıllık hastalıksız yaklaşık % 70' tir. Dil kökü tümörleri genellikle geç teşhis edildiği için ve zengin lenfatik yapısının olması nedeniyle genellikle daha kötü prognoza sahiptir.

 

 

 

 

Dil Kanseri Nedir? >>

Dil Kanserleri Hangi Sıklıkta ve Hangi Yaşta Görülür? >>

Dil Kanserleri İçin Risk Faktörleri Nelerdir? >>

Dil Kanseri Belirtileri Nelerdir? >>

Dil Kanseri – Prognoz (Hastalığın Seyri) >>

Dil Kanseri Nasıl Tedavi Edilir? >>