Dil Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Dil kanseri ameliyatlarında eksize edilen dokunun miktarına göre değişen konuşma ve yutma becerisinde azalma şikayetleri ortaya çıkabilir. Lokalize T1-T2 hastalık (yani tümör çapının 4 cm altında olduğu ve hastalığın sadece dilde sınırlı olduğu) lezyonlar cerrahi veya radyoterapi ile küratif amaçla tedavi edilir.

Dilin kenarlarında bulunan lezyonlar güvenli cerrahi sınır olan 2 cm’ lik sınırı korunarak eksize edilebilir (parsiyel glossektomi ameliyatı). Daha ileri evre kanserlerde ( büyük tümörlerde, boyundaki lenf düğümlerine kanser sıçraması (metastaz) olasılığı olan dil tümörlerinde) radyoterapi tedavisi de uygulanmaktadır. Bu hastalarda cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi tedavisi kombinasyonları uygulanmaktadır. Kemoterapi tedavisi, geçici semptomatik yarar için de kullanılabilir. Ağız içerisine doğru yayılan ya da dil kökünü tutan büyük dil tümörlerinde çene kemiği rezeksiyonu, gırtlağa geçici ya da kalıcı delik açılması (trakeotomi), boyun diseksiyonu (boyundaki lenf düğümlerinin temizlenmesi işlemi) gibi ilave cerrahi işlemler uygulanmaktadır.

 

Dil kanseri olan hastanın,

- genel durumu

- tümörün boyutu ve yerleşimi

- metastaz (kanserin lenf düğümü gibi başka bir dokuya sıçraması) olup / olmaması

- tümörün türü

 

değerlendirilerek cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi tedavi seçeneklerinden hasta için en uygun olduğu belirlenir. En iyi sonuç erken dönemde yakalanan, metastazı olmayan ve genel durumu iyi olan hastalarda elde edilmektedir.

 

Son yıllarda monoklonal antikorların kullanıldığı hedefli ilaç tedavileri (Targeted drug therapies) denenmeye başlanmıştır.

 

Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinden sonra diyet, konuşma, yutkunma, fiziksel ve mesleki rehabilitasyon terapileri uygulanabilmektedir.

 

Dil Kanseri Nedir? >>

Dil Kanserleri Hangi Sıklıkta ve Hangi Yaşta Görülür? >>

Dil Kanserleri İçin Risk Faktörleri Nelerdir? >>

Dil Kanseri Belirtileri Nelerdir? >>

Dil Kanseri – Prognoz (Hastalığın Seyri) >>

Dil Kanseri Nasıl Tedavi Edilir? >>