Dil Kanseri Belirtileri Nelerdir?

 

 

 

Dil kanserlerinde aşağıdaki belirtiler görülebilir:


 

 

 

- dil üzerinde kırmızı / beyaz yama şeklinde lezyon olması ve bu lezyonun zaman içerisinde büyümesi ya da yüzeyden kabarık hale gelmesi

- dil üzerinde yemek yeme esnasında ya da kendiliğinden kanayan alanların ortaya çıkması.

- çiğneme ya da yutkunma sırasında ağrı olması

- dil üzerinde ülserli yara ortaya çıkması

- azalma göstermeyen kulağa vurabilen boğaz ağrısı olması

- dil ya da ağız içerisinde uyuşukluk ortaya çıkması

- seste değişim olması (azaltılmış dil hareketlerine ya da kitle etkisine bağlı olabilir)

- dilde sertleşme olması

- kötü nefes kokusu

- ağız açmada güçlük ortaya çıkması

- boyun bölgesinde kitle olması

- boyun lenf bezlerinde ağrısız büyüme olması

- açıklanamayan kilo kaybı olması

- normalde ağız içine sığacak şekilde kullanılan ağız içi protezlerin kullanılırken ağız içerisinde bir yumruya ya da çıkıntıya çarpmasına bağlı tam olarak yerleştirilememesi

 

Bu belirtilerden bazıları iyi huylu basit hastalıklarda da görülebilse de bu belirtilerin varlığında mutlaka bir kbb uzamanına danışılmalıdır.

 

PET-CT Taraması

 

PET-CT taraması dil kanseri

 

Dil kanseri olan hastalarda, dilin arka tarafı lenfatik damalardan ve kan damarı ağından  zengindir. Uzun dönem sonra basit boğaz ağrısı ya da kulak ağrısı gibi şikayetlerle gelen hastalarda, ileri evre dil kanserleri saptanabilmektedir. Ameliyat ve diğer tedavilerden önce, hastalığın evrelemesi ve hastalık düzeyinin tayininde PET-CT taraması yapılması gerekebilmektedir.

 

 

 

Dil Kanseri Nedir? >>

Dil Kanserleri Hangi Sıklıkta ve Hangi Yaşta Görülür? >>

Dil Kanserleri İçin Risk Faktörleri Nelerdir? >>

Dil Kanseri Belirtileri Nelerdir? >>

Dil Kanseri – Prognoz (Hastalığın Seyri) >>

Dil Kanseri Nasıl Tedavi Edilir? >>