Allerji Testleri Hakkında

Allerji testleri, hastaların bağışıklık sistemlerininin hassas olduğu allerjenleri saptanama yöneliktir. Deri testi alerji testleri arasında en sık kullanılanıdır. Deri testleri, çizme testi (scratch test), delme testi (prick test), yama testi (patch test) veya diğer testleri içerebilir.

Bunların dışında “RAST (radioallergosorbent test)” kan testi, spesifik allerjen duyarlılığını belirlemede kullanılmaktadır.

 

İntradermal alerji testi, deri prick testinden daha duyarlıdır ancak; alerji belirtisi olmayan insanlarda daha sık olarak pozitif yanıt elde edilmektedir.


Bir hastada, intradermal test, deri prick testi ve kan testleri allerji açısından negatif olsa bile; alerjik rinit hastalığı olabilir. Bu, “lokal alerjik rinit” olarak adlandırılır, özel testler lokal alerjik riniti teşhis etmek için gereklidir.

 

Allerjik Rinit Hastalığı Nasıl Sınıflandırılır? >>

Allerjik Rinit Belirti ve Bulguları >>

Allerji Testleri Hakkında >>

Allerjik Rinit Tedavisi ve Alınması Gereken Önlemler >>

Gebelikte Allerjik Rinit Tedavisi >>