Ses Teli Nodülü Ameliyatı

Davranışssal tedavi, medikal tedavi ve ses terapisine rağmen düzelmeyen ses teli nodülleri ya da ses teli polipleri mikroskop altında, ağız içerisinden sokulan metal laringoskop yardımıyla eksize edilerek çıkarılmaktadırlar. Klasik olarak mikrocerrahi aletleri yardımıyla ve mikroskop altında yapılması tanımlanmış olan bu teknik “Microlaryngeal Surgery (MLS)” olarak bilinmektedir.

 

“Fono-cerrahi (Phonosurgery)” ya da “Ses Cerrahisi” kapsamında yer alan bu teknikte, boyundan ilave kesi yapılmaksızın, hastanın başı ameliyat masasında geriye doğru yatırıldıktan sonra ağız içerisindan saplı bir metal boru şeklindeki alet sokulur ve ses telleri görülür hale getirilmekte ve sonrasında bu metal alet sabitlenerek mikroskop yardımıyla ses tellerine müdahale yapılmaktadır.

 

 

Son yıllarda mikrodebrider yardımlı, radyocerrahi (radyofrekans) yardımlı ve karbondioksit yardımlı modifiye teknikler tanımlanmıştır. Her iki teknikte de ses tellerinin alt tabakası olan lamina propria (LP)' nin bozulması ve skar oluşumu riskleri sahiptir. Her iki tekniğin yıkıcı vokal komplikasyonları önlemek için çok dikkatli ve yetenekli bir cerrahi teknik gerektirmektedir. Bunların haricinde lazerin hava yolunda potansiyel termal hasar oluşturabilme riski mevcuttur.

 

 

Son 10 yılda, termal hasar ve ses teli hasarı riskinin en az olduğu, çelik enstrümanların kullanıldığı klasik tekniğin kullanımı tercih etme eğilimi ortaya çıkmıştır. "Endolarengeal mikroşirürji" ya da "MLS Ameliyatı" için, mikrocerrahi aletleri kullanılmaktadır. Genel anestezi altında ağız içerisinden yerleştirilen ve havayolunun mikroskop altında değerlendirilmesine olanak sağlayan MLS aletleri ile ses teli nodülü ameliyatı ve ses teli polipi ameliyatı yapılmaktadır.

 

 

 

MLS ameliyatında, farklı boyutlarda ve açılarda, punç biyopsi, açılı makas ve diğer mikrocerrahi aletleri kullanılarak  ses telleri üzerindeki nodül, polip gibi lezyonlar ve kansere çevirebilme özelliği olan alanlar çıkarılabilmektedir.

 

 

 

 

Birçok kbb uzmanının sık olarak karşılaştığı bir durum olan ses teli nodülü, davranış terapisi, ses terapisi, medikal tedavi seçenekleri ile tedavi edilemezse, yukarıdaki tarif edilen klasik  MLS ameliyatı tekniği ile eksize edilerek tedavi edilebilmektedir.

 

 

Konu ile ilgili sizlere önerebileceğim yabancı kaynaklar:

Vocal Polyps and Nodules Treatment & Management | Vocal Cord Nodules and Polyps - American Speech-Language ... | Fact Sheet: Nodules, Polyps, and Cysts | Vocal fold nodule - Wikipedia, the free encyclopedia | Vocal Cord Nodules, Polyps & Cysts - Johns Hopkins Medical ... | Vocal Cord Nodules and Polyps: Throat Disorders ... - Merck Manuals

 

Ses Telleri Nasıl Çalisir? >>

Ses Teli (Vokal Kord) Nodülleri ve Ses Teli Polipleri Tanımlaması >>

Ses Teli Nodülünü ve Ses Teli Polibinin Belirtileri Nelerdir? >>

Ses Teli Nodülü ve Ses Teli Polibi Tanısı Nasıl Konulur? >>

Ses Kısıklığı ve Kabalaşmış Ses 2- 3 Haftadan Fazla Mevcutsa Kulak Burun Boğaz Uzmanına Görünmelisiniz! >>

Ses Teli Nodülleri ve Polipleri Nasıl Tedavi Edilir? >>

Ses Kısıklığı, Nedenleri ve Tedavisi >>

Ses Teli Nodülü ve Ses Teli Polibi Ameliyatları Hangi Riskleri ve Komplikasyonları İçerir? >>

Ses Teli Ameliyatı Sonrası Hasta Bakımı >>