Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Tanısı

Otoskleroz hastalığında tanı, hastadan alınan anamnez sonrası yapılan fizik muayene, odyometrik testler, diyapozon testleri ve bazen de birlikte istenilebilen görüntüleme yöntemleri sonrası konulmaktadır.

Otosklerozlu hastalarda klasik olarak beklenen muayene ve test sonuçları aşağıdaki gibi özetlenilebilir:

 

- Normal kulak zarı muayenesi
- Schwartze (Flamingo Kırmızılığı) Belirtisi: Kulak zarının iç tarafındaki promontoriumun üzerinde, hiperemiye bağlı pembe röfle (hastalığın aktif döneminde ortaya çıkar).
- Diyapozon testleri: Rinne (-), Weber patolojik kulağa lateralize olur. Gelle testi sonucu: patolojik.
- Odyometri sonucu: İletim tipi, Mikst tip ya da Sinisel tip işitme kaybı olabilir.
- İmpedansmetri: Normal (bazen de "As" tip) timpanogram eğrisi yanında, prob olan kulakta ipsi ve kontrateral stapes refleksi alınamayabilir.
- Röntgenogram: Normal mastoid aerasyon izlenir.

 

Kulağın Anatomisine Kısa Bir Bakış ... >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Tanımı >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Risk Faktörleri Nelerdir? Hangi Yaşlarda Görülür? >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Belirtileri >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Tanısı >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Tedavisi >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığında Medikal Tedavi, Takip ve İşitme Cihazı Kullanımı (Amplifikasyon) >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Cerrahi Tedavisinin Başarı Şansını Arttıran Faktörler >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Cerrahi Tedavisi >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Ameliyatı (Stapedektomi / Stapedetomi Ameliyatı) Sonrası Hasta Bakımı >>