Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Cerrahi Tedavisinin Başarı Şansını Arttıran Faktörler

Otoskleroz hastalığında en etkili tedavi şekli cerrahidir. Aşağıdaki faktörlerin varlığında cerrahi işlemin başarı şansı daha yüksektir.


Hastane ve Hekim İle İlgili Faktörler:

- KBB uzmanının kulak anatomisine hakim olması ve yeterli sayıda kemikçik ile ilgili cerrahi işlem uygulamış olması
- Hastanenin yeterli teknik donanıma sahip olması

 

 

 

 

 

Hasta ile İlgili Faktörler:


- Hastanın cerrahiye istekli olması
- Hastanın sağlık durumunun iyi olması
- Daha önceden ameliyat edilmemiş kulak olması
- Odyometride en az 25-40 dB işitme kaybı olması ve hava kemik aralığının fazla olması
- Konuşmayı ayırdetme skorunun iyi olması
- Rinne testinin negatif olması

  

Kulağın Anatomisine Kısa Bir Bakış ... >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Tanımı >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Risk Faktörleri Nelerdir? Hangi Yaşlarda Görülür? >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Belirtileri >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Tanısı >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Tedavisi >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığında Medikal Tedavi, Takip ve İşitme Cihazı Kullanımı (Amplifikasyon) >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Cerrahi Tedavisinin Başarı Şansını Arttıran Faktörler >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Cerrahi Tedavisi >>

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Ameliyatı (Stapedektomi / Stapedetomi Ameliyatı) Sonrası Hasta Bakımı >>