Kulak Zarı Delinmesinin Nedenleri

Kulak zarı delinmesinin nedenleri aşağıdaki şekilde özetlenilebilir:

Travma

 

. Doğrudan kulağa gelen travmalar

. Kafa travmaları (kafatası kırığı ile birlikte görülebilir)

. Patlama esnasında görülebilen travmalar

. Pamuklu çubuk ya da başka bir yabancı cismin kulak içerisine sokulması esnasında

 

. Basınç travmaları (barotravma – uçak yolculuğu ya da dalgıçlık esnasında)

. Yüksek ses travması (akustik travma)

Kulak zarı delinmesi

Yukarıda, 10 gün önce travmatik kulak zarı delinmesi olan hastanın, kulak zarındaki delik ve çevresindeki pıhtılı alanlar görülmektedir. Hastaya ön planda, kulağa su temasından kaçınılması önerilmiş ve takip planlanmıştır.

 

Enfeksiyon

 

Orta kulak enfeksiyonları esnasında ağrı, işitme kaybı ile birlikte kulak zarında kendiliğinden yırtılma görülebilir. Bu durumda genellikle kanlı, iltihaplı bir akıntı dış kulak yoluna boşalabilir. Akut otitis media (akut orta kulak iltihabı - AOM) esnasında iltihap orta kulağı doldurmaya başladığında, ateş, kulakta dolgunluk hissi ve ağrı mevcuttur. Kulak zarı delinerek akıntı boşaldığında dış kulak yolundan akıntı olduğu gözlenir ve iltihap belirtileri olan ateş ve ağrı azalır. Kulak zarının bir şekilde kendiliğinden delinmelerinde, kulak içerisinde su kaçırılmadığında ve uygun medikal tedavi ile kulak zarının iyileşme oranı yüksektir.

Delik kulak zarı

Yukarıdaki fotoğrafta, tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları sonrasında, kulak zarımda kalıcı delik ortaya çıkan hastanın muayenesinden elde edilen fotoğraf görülmektedir. Sağda görülen ve orta kısmında delik (santral kulak zarı perforasyonu - santral timpanil mebran perforasyonu - merkezi kulak zarı delinmesi) bulunan kulak zarının delik dışında kalan bölümlerinin yapısının daha mat ve kalın olduğu görülmektedir.

 

 

Östaki tüpü bozuklukları

 

Kronik östaki tüpü sorunları olan hastalarda kulak zarının incelerek delinebilir ya da çökme cepleri (retraksiyon cepleri) oluşabilir. Kulak zarına takılabilen ventilasyon tüpleri ile zardaki yapısal değişikliklerin olması önlenebilir.

Kulak Zarı Delinmesi Nedenleri

 

Yukarıda, uzun süre önce, kulak zarında delik ortaya çıkan ve kulak zarının tamamına yakınını tutan kulak zarı perforasyonu görülmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak İngilizce hazırladığım makeleyi ve İngilizce kulak zarı onarılması animasyonunu bulabileceğiniz link >> Ear Drum Repair (Tympanoplasty / Myringoplasty) in Istanbul

 

Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı

 

Endoskopik teknikle dışarıdan kesi yapılmaksızın, kulak kanalı içerisinden, kulak zarındaki deliğin tamiri mümkündür. Sadece uygun olan hastalarda tercih edilebilecek bu teknikle ilgili olarak ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz linkler >> Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı ve Avantajları / Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Zarı Ameliyatları İle İlgili Farklı Ayrıntılar / Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı Videosu / Endoscopic Repair of Tympanic Membrane Perforation

 

Kulak Zarının Görevleri Nelerdir? >>

Kulak Zarı Delinmesinin Nedenleri >>

Kulak Zarının Delinmesi İşitmeyi Nasıl Etkiler >>

Kulak Zarınız Delikse, Kulağınızı Mutlaka Su Temasından Koruyun! >>

Travmatik Kulak Zarı Delinmelerinde Yapılması Gerekenler >>

Travmatik Kulak Zarı Delinmelerinde Görülebilen Belirtiler >>

Kulak Zarındaki Küçük Delikler Nasıl Tedavi Edilir? >>

Kulak Zarı Ameliyatı Sonrası Hasta Bakımı >>