Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Hastalığının Nedenleri

KSOM, travmatik nedenlere, akut enfeksiyona bağlı ya da cerrahi bir işleme bağlı (iyatrojenik) olarak kulak zarında kalıcı delik oluşması sonrasında gelişen kronik inflamatuar süreç sonucunda ortaya çıkar.
Kronik orta kulak enfeksiyonunun ortaya çıkmasında, orta kulak içerisine kulak zarındaki delik aracılığıyla orta kulağa dış kulak yolundaki bakterilerin geçişinin rol oynadığı savunulmaktadır. Bazı kaynaklar patojen mikrorganizmalarin östaki borusundan orta kulağa doğru ters akıntı (reflü) ile girdiğini bildirmektedir. Bu teoriyi destekleyen veriler yetersizdir. Patojenik bakterilerin daha çok dış kulak yolundan geldiği daha yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu teoriyi destekleyecek şekilde kulak zarında ventilasyon tüpü takılan hastaların %1-3' ünde KSOM gelişme riski mevcuttur.

 

Aşağıdaki durumlarda KSOM gelişme riski artar:

- Tekrarlayan akut otitis media (akut orta kulak iltihabı) ataklarının olması
- Kalabalık ortamlarda yaşamak
- Günlük bakım merkezlerinde yaşamak
- Kalabalık bir ailenin üyesi olmak

 

Bunların haricinde KSOM ile ilişkili tartışmalı faktörler:


Kronik otitis media tedavisi- Pasif sigara içiciliği

- Çocuklarda emzirme ile beslenme

- Düşük sosyoekonomik durum

- Sık üst solunum yolu enfeksiyonlarıgeçirilmesi
- Kraniyofasiyal anomalilerin varlığı

- Yarık damak

- Yarık dudak

- Down sendromu

- Cri du Chat sendromu

- Koanal atrezi

- Mikrosefali

- Östaki tüpünün fonksiyonlarını etkileyebilecek tüm hastalık ve durumlar.

 

 

Konu ile ilgili benzer makale >>  Kötü Kokulu İltihabi Kulak Akıntısı "Kolesteatom" un Belirtisi Olabilir!

 

Kronik Süpüratif Otitis Media Hastalığının Tanımı >>

Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Hastalığı Nasıl Ortaya Çıkar? >>

Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Hastalığı Etkeni Mikroorganizmalar Hangileridir? >>

Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Hastalığının Nedenleri >>

Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Hastalığının Belirtileri >>

Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Hastalığının Tedavisi >>

Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Komplikasyonları >>

Kolesteatom (Kolesteatoma - Kolestatom) Tanımı, Nedenleri, Belirtileri, Komplikasyonları, Teşhisi ve Tedavisi >>

Mastoidektomi Ameliyatları Hangi Durumlarda Yapılır (Mastoidektomi Ameliyatı Endikasyonları) >>

Mastoidektomi Ameliyatları Hangi Durumlarda Yapılmamalıdır (Mastoidektomi Ameliyatı Kontrendikasyonları) >>

Mastodektomi Ameliyatlarından Sonra Görülebilecek Komplikasyonlar >>

Mastoidektomi Ameliyatları Sonrasında Hasta Bakımı >>