Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Hastalığı Etkeni Mikroorganizmalar Hangileridir?

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus türleri, Klebsiella pneumoniae ve difteroidler kronik kulak akıntılarından yapılan incelemelerde en sık rastlanan bakterilerdir. Anaerob (oksijensiz ortamda üreyen) bakteriler ve mantarlar simbiyotik bir ilişki içinde aerop (oksijen varlığında üreyen) bakteriler ile birlikte eşzamanlı gelişebilir. P aeruginosa kronik kulak akıntılarında en sık saptanan organizmadır. Son birkaç yılda çeşitli araştırmacılar KSOM hastaların 48-98 'den% Pseudomonasları saptamıştır. Hastalıkta görülebilen bu karışık mikrobiyal etkenler medikal tedavi etkinliğini azaltmaktadır.

 

Konu ile ilgili benzer makale >>  Kötü Kokulu İltihabi Kulak Akıntısı "Kolesteatom" un Belirtisi Olabilir!

 

Kronik Süpüratif Otitis Media Hastalığının Tanımı >>

Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Hastalığı Nasıl Ortaya Çıkar? >>

Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Hastalığı Etkeni Mikroorganizmalar Hangileridir? >>

Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Hastalığının Nedenleri >>

Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Hastalığının Belirtileri >>

Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Hastalığının Tedavisi >>

Kronik Süpüratif Otitis Media (KSOM) Komplikasyonları >>

Kolesteatom (Kolesteatoma - Kolestatom) Tanımı, Nedenleri, Belirtileri, Komplikasyonları, Teşhisi ve Tedavisi >>

Mastoidektomi Ameliyatları Hangi Durumlarda Yapılır (Mastoidektomi Ameliyatı Endikasyonları) >>

Mastoidektomi Ameliyatları Hangi Durumlarda Yapılmamalıdır (Mastoidektomi Ameliyatı Kontrendikasyonları) >>

Mastodektomi Ameliyatlarından Sonra Görülebilecek Komplikasyonlar >>

Mastoidektomi Ameliyatları Sonrasında Hasta Bakımı >>