Gırtlak Kanseri Ameliyatları

Özellikle sigara kullanan toplumlarda sıklığı giderek artan bir kanser türü olan gırtlak (larinks) kanseri tedavisi,  her hastaya göre ayrı planlanan cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi tedavisi seçeneklerinden oluşmaktadır. Özellikle erken evre ses teli kanserlerinde yapılan ses telinin çıkarılması (kordektomi) ameliyatı gırtlak kanseri ameliyatları arasında en ufak cerrahi girişimdir. Kanserin gırtlak içerisinde etkilediği alanın büyüklüğüne ve yerine göre farklı ameliyat türleri (larenjektomi ameliyatları) tanımlanmıştır.

Bunun dışında kanserin boyundaki lenf düğümlerine yayılımının (metastaz) olup olmamasına göre beraberinde boyundaki lenf dokusunun temizlenmesi amacıyla boyun diseksiyonu ameliyatları ve uzak organa sıçrama (uzak metastaz) olup olmamasına göre ve çıkarılan tümörün özelliklerine göre radyoterapi ve kemoterapi tedavileri tanımlanmıştır.

Gırtlak kanseri teşhisi konulan bir hastada sistemik tarama amacıyla görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bu hastaların çoğu sigara ve / veya alkol kullandıklarından dolayı, baş boyun bölgesinin diğer kanserleri ve diğer organ kanserleri açısından da risk grubunda yeralmaktadırlar.

 

Aşağıdaki linklerde gırtlağın anatomisi, gırtlak kanserlerinin belirtileri, nedenleri, sıklığı, teşhisi ve genel tedavi prensipleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

 

Konu ile ilgili sizlere önerebileceğim yabancı kaynaklar:

Cancer.Net: Laryngeal and Hypopharyngeal Cancer | Laryngeal Cancer Treatment (PDQ®) - National Cancer Institute | Head and Neck Tumors - Cancer Network | Cancer Management Handbook, 11th Edition - Cancer Network | Vocal Cord Cancer | Johns Hopkins Voice Center | Throat Cancer (Laryngeal or Larynx Cancer) Symptoms, Prognosis ...

 

Gırtlak (Larenks / Larinks) Anatomisi >>

Gırtlak Kanseri Nedir? >>

Gırtlak Kanseri İçin Risk Faktörleri >>

Gırtlak Kanseri Belirtileri >>

Gırtlak Kanseri Sıklığı >>

Gırtlak Kanseri Tanısı Nasıl Konulur? >>

Gırtlak Kanseri Tedavisi >>