Çocuklarınızı Ufak Yassı Pillerden Uzak Tutun!

Çocuklarda yabancı cisim yutulmaları sıkça görülebilmektedir. Özellikle yassı lityum pillerin saatler içerisinde yemek borusuna zarar verebileceği ve diğer para ya da metal yabancı cisimlere göre çok daha tehlikeli olabileceğinin vurgulanması gerekmektedir.

Farklı ülkelerde yassı pillerin sabitlenmesi ve ufak çocuklardan uzak tutulması için kampanyalar bile başlatılmıştır.

 

Son yıllarda elektorinik oyuncakların boyutları giderek küçülmeye ve bununla uyumlu oalrak pil boyutlarında küçülme ve pil kapasitelerinin arttırılması hedeflenmiştir. Ufak piller sindirim sisteminde özellikle yemek borusunu taklımadan geçerlerde diğer alanlarda hasar oluşturmadan yollarına devam edebilmektedir. Bununla birlikte, yemek borusuna takılan yassı piller, alkali kositik sızıntılarına bağlı olarak, birkaç saat gibi kısa bir sürede çok ciddi doku hasarına hatta; 4 saat gibi bir sürede tam kat yemek borusu delinmesine neden olabilmektedir.

 

Yassı Pil Yutulması Nedenleri?

 

Pil yutulması çoğunlukla 5 yaşından ufak çocuklar ve yaşlılarda görülmektedir. En sık 1-3 yaş arası çocuklarda görülür.

 

Yaşlılarda en sık işitme cihazının pillerinin değiştirlmesi esnasında ya da yanlışlıkla hap şeklindeki ilaçlara benzetilerek yutulmaktadır. Çocuklarda ise daha çok oyun ya da araştırma amaçlı yutulmaktadır. Çok nadiren intihar amaçlı pil yutulması da görülebilmektedir.

 

Son 20 yıl içerisinde ufak elektronik aletlerin kulllanımının artması ile birlikte özellikle çapı 20-25 mm olan yassı pil yutulması vakası sayısı yaklaşık 20 katına çıkmıştır.

 

Pil Yutulması Belirtileri

 

Pil yutullduktan sonraki ilk birkaç saatte Hiçbir belirti görülmeyebilir. Bu nedenle hastanın hikayesi ve X-ray ön-arka ve yan grafilerinin tanıdaki önemi çok fazladır.

 

Disk şekilndeki piller yutulduktan birkaç saat içerisinde aşağıdaki belirtiler görülebilir:

 

- Kusma

- Öğürme

- Karın ağrısı

- Düşük dereceli ateş

- Huzursuzluk

- Ağızdan salya akması

- Pil havayolunu engellemiş ise solunum zorluğu

- Nikel metaline bağlı allerjik döküntü

- Koyu ve kanlı dışkılama

 

Bazı piller civa da içerebildiğinden civa zehirlenmesi belirtileri olan uyuşukluk, heyecan, bebek bezi bölgesinde kızarıklık ya da titreme de görülebilir.

 

Pil Yutulması Durumunda Ne Zaman Hastaneye Başvurulmalıdır?

 

Pil yenmesi acil bir tıbbi durumdur. En yakın hastanenin acil bölümüne başvurulması doku hasarı başlamadan erken tedaviyi sağlayabilir.

 

Pil Yutulmasında Tanı Nasıl Konulur?

 

Öncelikle hastadan alınan hikaye ve şikayet bilgilerinden sonra tüm sindirim sitemine yönelik X-ray röntgenlerinin çekilmesitanı için çok önemlidir. Disk piller X ışınları ile yapılan röntgen filmlerinde karakteristik bir çift yoğunluklu (iki katlı) gölgeye sahiptir. Bu şekilde sikke, para ve düğme gibi diğer metal yabancı cisimlerden ayrılabilirler.

 

Yassı pil özofagus (yemek borusu) içinde sabit olarak bulunduğu saptanırsa; pilin derhal o bölgeden uzaklaştırılması gerekmektedir.

 

Fotoğraf kaynağı (çift yoğunluklu (iki katlı) gölgelenme işareti için) → Button Battery in a Baby Boy | Consultant for Pediatricians - www.pediatricsconsultant360.com

Pil Yutulmasında Tedavi

 

Pil yutuldupundan şüphelenildiğinde, hastaya ağızdan hiçbir ilave yiyecek ya da sıvı verilmeden en yakın hastanenin acil servisine başvurulması önemlidir. Tüm disk şeklindeki pillerin üzerinde, pilin gerçek boyutu ve içeriğini tanımlamal için kullanılan bir baskılanmış kod bulunmaktadır. Pilin diğer benzeri bulunamazsa pilin bulunduğu cihaz incelenebilir. Amerika' da “Ulusal Yassı Pil Yutma Danışma Hattı - The National Button Battery Ingestion Hotline” pillerin bu bilgilerini acil durum çağrıları için bildirmektedir. Ülkemizde benim bildiğim kadarıyla böyle bir acil durum hattı henüz mevcut değildir.

 

Antasitler hayvan modellerinde disk pillerdeki sızıntıyı önlemek için yardımcı olsa da, çocuklar için gerekli doz çok fazla olabilir. Kusma teşvik ipeka gibi ilaçlar kullanılmamalıdır bunun nedeni, güvenle mideye geçen piller yemek borusu içine geri kaçmasına neden olabilmeleridir.

 

Pil 15.6 mm veya daha büyük boyutta ise, çocuğun yaşı 6 yaşından küçük ise ve pil 48 saat içinde mideden geçmşyorsa pilin endoskopik olarak çıkarılması planlanabilir.

 

Pilin civa içerdiği ve parçalanmış olduğu tespit edilirse; kan ve idrar civa düzeyleri gereklidir.

 

Pil Yutulması İçin Alınması Gereken Önlemler

 

Aşağıdaki bazı önlemler pil yutulmasının engellenmesi için önemlidir. Bunlar:

 

- Pillerin çocuk korumalı kaplar içinde depolanması

- Oyuncaklardaki pil bölmelerinin düzgün şekilde çocuk güvenliğinin sağlanmış olması ve kapalı bantlarla bantlanmış olmalsı

- Yaşlı insanların özellikle işitme cihazlarındaki pillere yönelik özel pil kutularının oluşturulması

- Bir pil değiştirirken, pilleri ağızda tutulmasından kaçınılması.

 

Pil Yutulmasında Prognoz

 

Disk pil yutulması vakalarının çoğunluğu için, konservatif tedavi ve takip yeterlidir. Pil kendi kendine sindirim sisteminden atılmaktadır. Özellikle 4 yaşın altındaki çocuklarda ve büyük yassı pillerin (20-25 mm) yutulduğu olgularda ciddi sağlık msorunları ortaya çıkabilmektedir.

 

Yemek borusunda yassı pil takılması genellikle olguların %1' inden zında görülmektedir.

 

Teorik olarak ağır metal zehirlenmesi mümkün olsa da klinik olarak rapor edilmemiştir.

 

Konu ile ilgili sizlere önerebileceğim yabancı kaynaklar:

Disk Battery Ingestion | Button Battery Ingestion Treatment Guideline | Button and cylindrical battery ingestion | Battery Ingestion Symptoms, Management by eMedicineHealth.com | Injuries from Batteries Among Children Aged ... | Emerging Battery-Ingestion Hazard: Clinical Implications | Disc Battery Ingestion Poses Hazards to Kids