Antrokoanal Polip

Antrokoanal PolipAntrokoanal polip, burun girişinin heriki yanında bulunan maksiller sinüsten kaynaklanan ve burun boşluğunun gerisine, geniz bölgesine doğru uzanabilen burun polipi çeşididir. Bazen büyük boyutlara ulaşabilir ve ağız içerisinden bakıldığında, yukarıdan aşağıya doğru uzanan, içerisi sıvı dolu baloncuk görünümde olabilirler. Kafa hareketleri ile hareket edebilir, sinüs havalanmasını bozarak tekrarlayan sinüzit atakları, burun akıntısı, koku almada azalma (anosmi) tabloya eklenebilir. Antrokoanal polipler genellikle çocuklarda görülür ve tek taraflıdır.

Antrokoanal PolipAntrokoanal polipler genellikle dikkatli endoskopik muayene esnasında ve tek taraflı olarak görülürler. Burun eti büyümesi ve septum deviasyonu olan hastalarda, pasaj tıkalı olan tarafta yanlışlıkla gözden kaçabilirler.

Tedavi, endoskopik sinüs cerrahisi ile bu polipin çıkarılmasından ibarettir. Polipin kaynaklandığı sinüs ağzı zaten polip tarafından genellikle genişletilmiş durumdadır. Endoskopik olarak aynı anda  polipin kaynaklandığı sinüs içeriğinin aspirasyonunıun da yapılması yeniden polip gelişme riskin azaltılması amacıyla yapılmaktadır.

Nazal poliplerle ilgili ayıntıları bulabileceğiniz  link >> Nazal Polip (Burun Polibi)

Konu ile ilgili önerebileceğim kaynaklar:

- Antrochoanal polyp | Radiology Reference Article | Radiopaedia.org

- Antrochoanal polyp: analysis of 200 cases

- The antrochoanal polyp.

- Antro-Choanal Polyp: Could it be an Inverted Papilloma? - ISPUB

- Antrochoanal Polyp — NEJM