Allerjik Rinit (Saman Nezlesi)

Alerjik rinit burun içerisindeki hava pasajını içeren solunum yollarının alerjik inflamasyonudur. Polen, toz ve hayvanlardan dökülebilen tüy ve cilt parçacıkları gibi bir alerjene akrşı bağışıklık sistemi hassasiyeti olan bireyin bu allerjenleri inhalasyonu sonucu oluşur. Bu tür bireylerde, allerjenle mast hücreleri ve histamin içeren bazofillere bağlanan immunglobulin E (IgE) antikor üretimi tetiklenir. Mast hücrelerine bağlanan bu antikorlar histamin (ve diğer kimyasallar) gibi inflamatuvar mediatörlerin salınmasına ve bunun sonucu olarak burun kaşıntısı, göz yaşarması, hapşırma atakları ile karakterize Allerjik Rinit Hastalığı’ nın ortaya çıkmasına neden olur. Eş anlamlısı olarak kullanılan “Saman Nezlesi” kelime anlamı olarak “Nezle” içerse de enfeksiyon bulguları, ateş ve halsizlik görülmemektedir.

Allerjik rinite herhangi bir bitki poleni neden olduğu zaman, "Pollinozis" olarak ve özellikle çim poleni neden olduğu takdirde ise "Saman Nezlesi" terimleri kullanılmaktadır.

Allerjik rinit - Saman nezlesi

Hastalık belirtilerinin şiddeti bağışıklık sisteminin hassasiyet düzeyine bağlı oalrak kişiden kişiye değişebilir. Çok hassas kişilerde ürtiker veya diğer deri döküntüleri de mevcut bulgulara eklenebilir.

 

Allerjik rinit, saman nezlesi

Genetik özelliklere ve çevresel şartlara göre sıklığı değişen bu hastalık batı ülkelerinde yaşayan insanlar arasında % 10-25 oranında allerjik rinit hastalığı görülmektedir.

 

Allerjik rinit belirtileri, tedavisi, alınması gereken ilaçlar, allerji testleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

 

Konu ile ilgili sizlere önerebileceğim yabancı kaynaklar:

Allergic rhinitis: MedlinePlus Medical Encyclopedia | Allergic Rhinitis - Medscape Reference | Rhinitis, allergic - NHS Choices | Allergic rhinitis - University of Maryland Medical Center | Allergic Rhinitis-Overview | Allergic rhinitis - Wikipedia, the free encyclopedia | Rhinitis - The American Academy of Allergy Asthma and Immunology | Hay fever - MayoClinic.com

 

Allerjik Rinit Hastalığı Nasıl Sınıflandırılır? >>

Allerjik Rinit Belirti ve Bulguları >>

Allerji Testleri Hakkında >>

Allerjik Rinit Tedavisi ve Alınması Gereken Önlemler >>

Gebelikte Allerjik Rinit Tedavisi >>